No. Author(s) Tajuk Penerbit Tahun Diterbitkan Nama Conference
1 Rozi Nor Haizan Nor, Md Abdul Monim, Yusmadi Yah Jusoh, Nur Ilyana bt Ismarau Tajuddin Automated Model-Based Test Case Generation Using Uml Activity Diagram: A Review SpringerLink 2021 International Conference on IT Convergence and Security 2021
2 Nur Ilyana bt Ismarau Tajuddin, Rusli Abdullah, Yusmadi Yah Jusoh, Marzanah A. Jabar Prototype Evaluation Of E-Knowledge Integration System: A Case Study In Small Medium Enterprises USIM 2021 Seminar Antarabangsa Sains dan Islam 2021
3 Halimaton Sa’adiah Ariffin, Zul Hilmi Abdullah, Shaharudin Ismail,  Mohd Zalisham Jali BYOD IMPLEMENTATION IN UNIVERSITY: BALANCING ACCESSIBILITY AND SECURITY GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE 2018
4 Shaharudin Ismail, Halimaton Sa’adiah Ariffin, Zul Hilmi Abdullah SOCIAL MEDIA DURING PANDEMICS USIM 2020
5 Shaharudin Ismail, Halimaton Sa’adiah Ariffin, Zul Hilmi Abdullah ETIKA KONSEP BAWA-PERANTI-SENDIRI (BYOD) DALAM PENDIDIKAN 4.0 USIM 2019
6 Shaharudin Ismail, Halimaton Sa’adiah Ariffin, Zul Hilmi Abdullah ISSUES AND CHALLENGES IN ONLINE TEACHING AND LEARNING DURING MOVEMENT CONTROL ORDER (MCO) USIM 2020
7 Halimaton Sa’adiah Ariffin, Shaharudin Ismail, Mohammad Redzuan Saifullah Bin Razali, Muhammad Hadi Azraf Bin Abdull Rahman, Nur Fadzlen Binti Mohamad Saderi, Nur Fatinni Binti Mohamad Kamal, Halimatul Saadiah Binti Mohd Nor, Nuraisyah Nadhirah Binti Mohd Zen & Nurul Afifah Binti Mohd Ishanuddin TINJAUAN TERHADAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR FAKULTI QURAN DAN SUNNAH, USIM 2018
8 Siti Rubaini Mat, Junaidah Md Din and Shahirah Sulaiman Echo in MUET Listening Component at USIM Exam Hall USIM 2019 International Language and Education Conference 2019
9 Siti Rubaini Mat, Junaidah Md Din and Shahirah Sulaiman Echo During Classroom Learning and Teaching UTeM 2017 Proceedings of Mechanical Engineering Day 2017
10 Latipah Mohd Noor, Siti Rubaini Mat dan Mohamed Akhiruddin Ibrahim Pengenalan Konsep Naqli dan Aqli dalam Subjek Kimia di Pusat Tamhidi: Alkohol USIM 2016 2nd International Conference on Islam, Science and Education
11 Siti Rubaini Mat and Mohamed Akhiruddin Ibrahim Molecular Cloning: Is it Permitted in Islam? USIM 2016 2nd International Conference on Islam, Science and Education
12 Nurasyikin Abd. Rahman & Eftah Moh @ Hj Abdullah Pembinaan dan Validasi Instrumen Kefahaman Rancangan Pengajaran Harian (K-RPH) Pusat Tamhidi, USIM 2019 Tamhidi Educational Symposium TEdS
13 Siti Rubaini Mat, Nurasyikin Abd. Rahman, Rasmina Hasbullah, Mohamed Akhirudin Ibrahim & Roslee Rajikan Importance of Taking breakfast for Tamhidi Students Pusat Tamhidi, USIM 2019 Tamhidi Educational Symposium TEdS
14 Aiza Azrin Binti Mohd Zain(USIM), Roslinda Binti Rosli(UKM) TINJAUAN ORIENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIK (OPM) DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR PUSAT TAMHIDI, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) UTM 2018 Seminar Pelbagai Budaya 2017