Program Tamhidi USIM adalah merupakan program lulusan lepasan SPM yang bertujuan menyediakan calon untuk peringkat Ijazah Pertama. Tamhidi adalah satu perkataan Arab yang bermaksud ‘Persediaan ‘ sebagaimana istilah ‘Matrikulasi’ di Kementerian Pelajaran Malaysia dan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, ‘Asasi’ di Universiti Malaya, ‘Tahun Asas’ di Universiti Teknologi Malaysia atau serupa dengan program pra-universiti (STPM, HSC atau A’ Level). Oleh itu Program Tamhidi adalah setara dengan program-program ‘foundation’ atau asasi yang dijalankan oleh universiti-universiti yang telah tersenarai. Terdapat 4 program Tamhidi yang ditawarkan. Pelajar lepasan SPM dari pelbagai jenis sekolah agama yang memperolehi pencapaian yang baik boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program pengajian yang kompetitif seperti perubatan, bioteknologi makanan kerana tempat yang ditawarkan oleh universiti tempatan dalam bidang sains adalah terhad.

Program Yang Ditawarkan

Buletin  Tamhidi

Announcement

SOP PENGGUNAAN SURAU TAMHIDI

February 1st, 2021|0 Comments

SELAMAT KEMBALI KE KAMPUS   Berikutan kebenaran kepada pelajar Tamhidi untuk memasuki kampus bagi meneruskan sesi PdP 2020/2021 yang hanya melibatkan aktiviti di makmal sahaja, maka para pelajar diingatkan untuk [...]

ACARA AKAN DATANG

Tarikh kemaskini: 17 November 2021