• All
PENYELARAS TAMHIDI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
LECTURER/PENSYARAH TAMHIDI
Expertise Fields/Bidang Kepakaran: Arabic Language (Syntax, Morphology, Semantic, Stylistic)
LECTURER/PENSYARAH TAMHIDI
Expertise Fields/Bidang Kepakaran: Medical Law, Ethics & Fiqh, AI in Medical Field (Law & Ethics), ADR (Civil & Shariah), Tort
GURU BAHASA
Expertise Fields/Bidang Kepakaran: Arabic Language/Bahasa Arab