Bismillahirahmanirrahim

Assalamualaikum wa-Rahmatullahi wa-Barakatuh dan Salam Sejahtera,

Agenda USIM’16 adalah bagi menjadikan institusi ini menjadi rujukan di peringkat serantau dalam penyediaan kurikulum berintegrasikan ilmu Naqli dan Aqli. Begitu juga USIM’2025, meletakkan organisasi ini menjadi rujukan dalam bidang tersebut di peringkat global. Di samping itu, 4 program Tamhidi sedia ada akan diperkasa dan dimantapkan dari masa ke semasa. Semoga Pusat Tamhidi terus cemerlang.

Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya.

 

BERILMU • BERDISIPLIN • BERTAKWA

 

Salam hormat,

PROF. MADYA ChM. DR. JULIANA BT JUMAL
Dekan  / Dean,
Pusat Tamhidi / Tamhidi Centre,
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM),
71800 Nilai, Negeri Sembilan.