SELAMAT KEMBALI KE KAMPUS
 
Berikutan kebenaran kepada pelajar Tamhidi untuk memasuki kampus bagi meneruskan sesi PdP 2020/2021 yang hanya melibatkan aktiviti di makmal sahaja, maka para pelajar diingatkan untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan khususnya ketika berada di surau Tamhidi dan sentiasa mengamalkan 3W (wash, wear, warn) dan elakkan 3C (crowded places, confined spaces, close conversation) bagi memutuskan rangkaian Covid-19.
Semoga Allah melindungi kita semua daripada segala wabak penyakit.