Sila klik pada pautan Garis Panduan Permohonan Tarik Diri Program Tamhidi, USIM di bawah:-

Garis Panduan Permohonan Tarik Diri Program Tamhidi

BORANG PERMOHONAN TARIK DIRI 2021