Visi, Misi & Objektif

VISI PUSAT TAMHIDI

  • Pusat Tamhidi sebagai pilihan utama pelajar peringkat pra-universiti.

 

MISI PUSAT TAMHIDI

  • Bertekad untuk melahirkan pelajar tamhidi yang holistic dan berdaya saing di peringkat Sarjana Muda.

 

OBJEKTIF PUSAT TAMHIDI

1. Menyediakan calon pelajar yang holistik dan berdaya saing bagi kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda berkaitan di Universiti Sains Islam Malaysia

2. Menjalankan proses Pengajaran dan Pelajaran (P&P) yang menyokong hasrat universiti untuk memartabatkan pendidikan Islam yang releven dengan kehendak sejagat.

3. Melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang masing-masing di samping kukuh dengan penghayatan nilai Islam.