VISI

Menjadi Pusat Pra-Universiti yang unggul untuk memartabatkan ilmu dan melahirkan insan yang mengintegrasikan ilmu Naqli dan Aqli.

 

MISI

Melahirkan pelajar yang berilmu dan berakhlak dalam pelbagai bidang profesional yang menepati kehendak fakulti melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.

 

OBJEKTIF

  • Menyediakan calon pelajar yang holistik dan berdaya saing bagi kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda di USIM.
  • Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang menyokong hasrat universiti untuk memartabatkan ilmu Naqli  dan Aqli yang relevan dengan kehendak sejagat.
  • Memantapkan Tamhidi sebagai pusat persediaan yang efisien dan berkualiti untuk mencapai objektif pendidikan pusat.