VISI

Menjadi Pusat Pra-Universiti yang unggul untuk memartabatkan ilmu dan melahirkan insan yang mengintegrasikan ilmu Naqli dan Aqli.

 

MISI

Melahirkan pelajar yang berilmu dan berakhlak dalam pelbagai bidang profesional yang menepati kehendak fakulti melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.

 

OBJEKTIF

  • Menyediakan calon pelajar yang holistik dan berdaya saing bagi kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda berkaitan di Universiti Sains Islam Malaysia.
  • Menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang menyokong hasrat Universiti untuk memartabatkan pendidikan Islam yang relevan dengan kehendak sejagat.
  • Mengamalkan sistem pengurusan yang cekap dan berkualiti selaras dengan kehendak pelanggan dan stakeholder.
  • Melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang masing-masing di samping kukuh dengan penghayatan nilai Islam.