Bismillahirahmanirrahim

Assalamualaikum wa-Rahmatullahi wa-Barakatuh dan Salam Sejahtera,

Agenda USIM adalah bagi menjadikan institusi ini menjadi rujukan di peringkat serantau dalam penyediaan kurikulum berintegrasikan ilmu Naqli dan Aqli. Begitu juga USIM’2025, meletakkan organisasi ini menjadi rujukan dalam bidang tersebut di peringkat global. Pusat Tamhidi pantas bergerak ke arah itu, dengan menawarkan program “Preparatory Programme for International Students” bermula sesi akademik 2016/2017. Di samping itu, empat program Tamhidi sedia ada akan diperkasa dan dimantapkan dari masa ke semasa.

Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya.

 

BERILMU • BERDISIPLIN • BERTAKWA

 

Salam hormat,

PROF. MADYA ChM. DR. JULIANA BT JUMAL
Pengarah  / Director,
Pusat Tamhidi / Tamhidi Centre,
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM),
71800 Nilai, N.Sembilan.