Pada 21 Feb 2020,  Naib Canselor USIM telah penyerahan SIJIL AKREDITASI PENUH MQA  kepada Pusat Tamhidi  di Dewan Tuanku Canselor.

TAHNIAH…!!
Diucapkan kepada semua staf Pusat Tamhidi kerana telah berjaya menerima PERAKUAN AKREDITASI PENUH bagi:

1) PROGRAM PENGAJIAN TAMHIDI SAINS DAN TEKNOLOGI
2) PROGRAM PENGAJIAN TAMHIDI PERGIGIAN
3) PROGRAM PENGAJIAN TAMHIDI PERUBATAN
4) PROGRAM PENGAJIAN TAMHIDI PERAKAUNAN DAN MUAMALAT
5) PROGRAM PENGAJIAN TAMHIDI SYARIAH DAN UNDANG

oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Semoga segala usaha diberkati dan mendapat ganjaran yang berterusan.