Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan

Syarat Am (Untuk Semua Program)

1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengannya.
2. Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia.
3. Kepujian dalam mata pelajaran kombinasi berikut:
• Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi;
• Pendidikan Islam/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah;
• Pendidikan Syariah Islamiyyah/Tasawwur Islam.

 Pusat Tamhidi
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 7019/7005, Faks: +606-798 7068, Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.