Kata Aluan Pengarah

 

KATA-KATA ALUAN PENGARAH PUSAT TAMHIDI

Universiti Sains Islam Malaysia

 

 

 

Bismillahirahmanirrahim

Assalamualaikum wa-Rahmatullahi wa-Barakatuh dan Salam Sejahtera,

Agenda USIM’16 adalah bagi menjadikan institusi ini menjadi rujukan di peringkat serantau dalam penyediaan kurikulum berintegrasikan ilmu Naqli dan Aqli. Begitu juga USIM’2025, meletakkan organisasi ini menjadi rujukan dalam bidang tersebut di peringkat global. Pusat Tamhidi pantas bergerak ke arah itu, dengan menawarkan program “Preparatory Programme for International Students” bermula sesi akademik 2016/2017. Di samping itu, lima program Tamhidi sedia ada akan diperkasa dan dimantapkan dari masa ke semasa.

 

Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya.

 

BERILMU • BERDISIPLIN • BERTAKWA

 

Salam hormat,

 

Prof. Madya Dr Asmaddy Haris

Pengarah

Pusat Tamhidi

Universiti Sains Islam Malaysia

 Pusat Tamhidi
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 7019/7005, Faks: +606-798 7068, Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.