No. Tajuk Ketua Penyelidik Tarikh Mula Tarikh Tamat Status
1. The Use of Online Multiliteracies Project Approach among University Students in Enhancing Employability Skills Shahirah Sulaiman DG41 1 September

2015

1 Januari 2016

 

Selesai
2. The Effect of Echo In Muet Listening Test in Pusat Tamhidi Junaidah binti Md Din DG44 1 Mei 2016 1 Mei 2018 Selesai
3. Introducing the elements of Dalil Naqli in the Chemistry Curriculum at Pre-University Level of Pusat Tamhidi USIM Siti Rubaini Mat DG48 14 Disember

2015

14 Disember

2017

Selesai
4. Online Game Addiction Amongst Tamhidi Students Azizah Abdul Majid DG41 Jan 2016

July 2016

Selesai
5. Penerapan Naqli Dan Aqli Dalam Kurikulum Al-Mabadi’ Al-Fiqhiyyah: Kajian Persepsi Pelajar Tamhidi Syariah Dan Undang-undang Azniwati Abdul Aziz

DG48

14 Disember

2015

14 Disember

2017

Selesai
6. Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Kesedaran Integrasi Naqli dan Agli dalam Modul Bahasa Arab di Pusat Tamhidi Mohd Naser Mohd Sabri

DG48

Oktober 2016

September 2018

Selesai
7. The Challenges of Syariah Court Annexed Mediation in Negeri Sembilan Dr Maizatul Farisah Mohd Mokhtar

DS51

Disember 2019

Mac 2022

Sedang berjalan